Algemene Cultuurwetenschappen: welke modules ga ik 2022/ 2023 volgen?

Foto door Pixabay op Pexels.com

Het nieuwe academisch jaar komt steeds dichterbij. Hoe ga ik het in 2022/ 2023 aanpakken met mijn opleiding Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit? Ik heb daar inmiddels wel wat ideeën over. Lees je mee?

Allereerst ben ik nog bezig met de modules Academisch schrijven en Inleiding in de filosofie 2. Beide vakken moet ik uiterlijk in het derde kwartiel afronden en ik ga mij ervoor inzetten dit daadwerkelijk te bereiken. Ik vertrouw erop dat het mij gaat lukken!

Naast deze lopende modules heb ik mij ingeschreven voor Introductiecursus Cultuurwetenschappen. Culturele perspectieven op het klimaatdebat. Nu heb ik begin dit jaar al de Oriëntatiecursus afgerond, maar omdat beide vakken inhoudelijk zo van elkaar verschillen, mag je ze allebei in je propedeuse opnemen. Dat is mooi, want ik vind het onderwerp enorm interessant!

Verder hoop ik in het tweede kwartiel De kracht van verhalen (verplichte methodecursus letterkunde) te volgen, en in het vierde kwartiel De kunst van het kijken (verplichte methodecursus kunstgeschiedenis). Er zijn ook een paar thematische modules (portaalcursussen) die mij erg aanspreken, maar laat ik mij eerst op de lopende vakken, de verplichte vakken en het klimaatdebat focussen.

Mijn levendige, leergierige brein is BLIJ!