Petitie Humanistisch Verbond: Geestelijke verzorging voor iedereen!

Foto door Teejay op Pexels.com

Een hoopgevend initiatief. Medicalisering van maatschappelijke en existentiële stress is een groot probleem en daarom is het Humanistisch Verbond een petitie gestart: Geestelijke verzorging voor iedereen!

Op deze pagina kun je lezen waarom zo´n petitie nodig is. Steeds meer mensen lijden onder alle heftige gebeurtenissen die in onze samenleving gaande zijn. Er is veel onrecht, mensen worden beschadigd, naar beneden getrokken, vernederd. De mentale gevolgen hiervan worden vaak geïnterpreteerd als ‘stoornis’, met psychiatrische ‘hulp’ als oplossing. Zo krijgen ze er nog meer problemen bij, terwijl de werkelijke bron van hun leed buiten beschouwing blijft. Samen met een geestelijk verzorger stilstaan bij levensvragen kan mensen helpen zingeving te ervaren, een nieuw perspectief te ontwikkelen en de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Meer informatie over de zin van geestelijke verzorging vind je hier.

Natuurlijk is hulp voor het innerlijk in veel situaties niet voldoende. Opkomen voor individuele en collectieve rechten, emancipatie, maatschappelijk werk, belangenbehartiging, werken aan een rechtvaardige maatschappij: het is allemaal noodzakelijk om de kwaliteit van leven en samenleven te verbeteren voor iedereen. Toch kan geestelijke verzorging veel betekenen voor mensen die mentaal vastlopen in dit land vol onrecht en vervreemding, en kan de inzet van geestelijke verzorging onnodige medicalisering en psychiatrisering voorkomen. Tekenen dus, die petitie!